DR. DARJA PICIGA

Striving for a better future

 

Dragi prijatelji, sodelavci, obiskovalci spletne strani dpiciga.com!
S to spletno stranjo želim predvsem širiti strokovna spoznanja, pri katerih nastajanju sem na več kot 30-letni poklicni poti sama sodelovala, pa tudi druge informacije, ki lahko pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju, torej k višji kakovosti življenja vseh nas, ob ohranitvi našega naravnega bogastva.

Prisrčno vabljeni k raziskovanju!

 

 

Description: C:\Documents and Settings\DPiciga\My Documents\My Videos\My Pictures\Darja Piciga 2c.jpg

DARJA PICIGA
darja.piciga@hotmail.com
darja.piciga@gmail.com

Dear friends, colleagues, dpiciga.com website visitors!
Through this website I would like primarily disseminate expertise, in creation of which I was involved in more than 30-year professional career, but also other information that can significantly contribute to the sustainable development, ie a higher quality of life for all of us, while preserving our natural wealth.

You are kindly invited to exploring!

AKTUALNO

22. januar 2018

NAPOVED INTEGRALNE SERIJE: S pametno integracijo do trajnostnega razvoja, dostopna na tej povezavi. Celostna predstavitev modela Integralne zelene Slovenije in njegovih teoretskih osnov, prvič v slovenskem jeziku, edinstveno v svetovnem merilu. Z odličnimi praksami iz Slovenije in sveta, povezavo na globalne izzive in predlogi za integralno zeleno pot Evrope. S pomembnim sporočilom, da je nujno pametno povezati številna prizadevanja in potenciale za trajnostni razvoj v okviru EU. Kratki, razumljivo napisani prispevki bodo izhajali v naslednjih mesecih, od ponedeljka do petka.

>

31. januar 2017

Konec meseca januarja bo v Ljubljani potekal edinstven dogodek, tako v evropskem kot v svetovnem merilu. Konferenco o Integralni zeleni Sloveniji, Evropi in svetu, na kateri postavljamo trajnostni razvoj kot osnovo za novo evropsko renesanso, organizirata Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in Center za integralni razvoj Trans4m v sodelovanju z več kot 20 institucijami in organizacijami. Zasnovana je na lani izdani knjigi Integral Green Slovenia in na predhodnih dogodkih na temo integralne zelene ekonomije in družbe. Program dogodka je na voljo na tej povezavi .

3. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet bo potekala bo v prostorih Hiše Evropske Unije v Ljubljani, Dunajska 20. Po uvodnem plenarnem delu bo delo potekalo v treh tematskih sklopih; njihove predloge bomo povezali v skupno pobudo v zaključnem plenarnem delu:

  1. Kulturna in naravna dediščina v povezavi s skupnostjo za integralno prenovo Slovenije in Evrope
  2. Socialno na znanju temelječe gospodarstvo: prednosti in priložnosti v Sloveniji in Evropi; perspektivna pot k ciljem trajnostnega razvoja
  3. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj in za integralno dobo

Več informacij o dogodku na spletni strani http://integralna-zelena-slovenija.si/.
Kotizacije ni, prijava na integralnaslovenija@gmail.com (ime in priimek, organizacija, kontaktni podatki).

Prisrčno vabljeni!
Dr. Darja Piciga
za Programski in organizacijski odbor konference

27. september 2016

Vabilo na predstavitev knjige Integral Green Slovenia, ki bo:

- v soboto, 1. oktobra ob 17:00 v Štanjelu na Krasu
Vabilo na tej povezavi.
Program odprtja na tej povezavi.

- v sredo, 5. oktobra ob 18:00 na gradu v Slovenski Bistrici
Vabilo na tej povezavi.

Več o knjigi na spletnih straneh Integralne zelene Slovenije , Centra za integralni razvoj Trans4m in založbe Routledge, kjer jo je možno tudi naročiti.

Prisrčno vabljeni!
Darja Piciga

25. junij 2016

Knjiga Integral Green Slovenia je že v Sloveniji. Kot posebno darilo naši domovini ob 25. rojstnem dnevu, s pričevanji o izjemnih uspehih Slovencev, ki pokaže pot do trajnostne prihodnosti za vso Slovenijo, pa tudi za druge dežele in skupnosti.
Podrobnejša predstavitev na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m.
Nakup knjige v tiskani ali elektronski obliki je možen pri založbi Routledge na tej povezavi, pa tudi v spletnih knjigarnah.

Na kratko o knjigi v sloveščini.

7. december 2015

V letu 2015 smo vzpostavili spletno stran Integralna zelena Slovenija – vabljeni k ogledu!

Napisali smo tudi knjigo Integral Green Slovenia zagotovite si svoj izvod v prednaročilu!

18. marec 2015

Integralna zelena Slovenija kot nov, družbeno odgovoren model trajnostnega razvoja za Evropo: Kako prepričati odločevalce v Bruslju?

SOCIALNO-INOVACIJSKI PANEL na 10th IRDO international conference SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2015, Maribor, Slovenia, Europe

Vsi referati so dostopni prek: http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2015/referati.html

2. mednarodna konferenca INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET: v Sloveniji, 14.-15. novembra 2014 !

8. avgust 2014

Predlog za etično gospodarstvo Slovenije smo v preteklem tednu posredovali poslanskim skupinam Državnega zbora in predsedniku zbora, za vse poslance in poslanke. Predlogu smo priložili gradivo za julijsko novinarsko konferenco v Domelu.

V dopisu smo tudi poudarili, da predlog temelji na večletnem strokovnem delu in ga podpira večje število posameznikov in organizacij. Zaradi aktualnosti tematike smo ga poslancem posredovali že sedaj, z zbiranjem podpisov pa bomo še nadaljevali. Predlog bi iz veseljem tudi osebno predstavili.

Do 8.8. so predlog podprli kot posamezniki ali v imenu organizacij in pobud: dr. Dean Komel, mag. Andrej Kranjc, Gorazd Marinček, ddr. Matjaž Mulej, Gorazd Pavlek, dr. Darja Piciga, Marko Pogačnik, dr. Jože Osterc, Tadej Slapnik, Jernej Stritih.

17. julij 2014
Spoštovani soustvarjalci in prijatelji Integralne zelene Slovenije!

V sredo, 16.7., sem na novinarski konferenci v Domelu v Železnikih, po predstavitvi uspehov in dogodkov v tej gospodarski družbi s strani predsednice uprave dr. Jožice Rejec, imela priložnost govoriti o pobudi za Integralno zeleno Slovenijo, z Domelom kot ključnim primerom iz poslovnega sektorja. Gradivo za konferenco na treh straneh prikazuje integralno ekonomijo in našo državljansko pobudo – verjetno najbolj jasen in razumljiv prikaz do sedaj. Domel smo skupaj z avtorjema integralne ekonomije (dr. Ronnie Lessem, dr. Alexander Schieffer) obravnavali kot integralni model na posvetu 16. junija v Ljubljani.

Odmevi na novinarsko konferenco so dokaj ugodni in lahko predstavljajo, seveda skupaj z drugimi našimi dosežki, podlago za delovanje v dveh smereh:

I.

Pridobivanje notranje podpore za zamisel Integralne zelene Slovenije (IZS) kot vseslovenskega in nestrankarskega programa za izhod iz krize ter dolgoročne razvojne strategije.

II.

Začetek mednarodnega lobiranja za priznanje Slovenije kot pilotne države integralnega zelenega gospodarstva - in s tem alternativne poti za izhod iz krize. (V ta namen bom v kratkem pripravila še angleški prevod gradiva.)

Po moji presoji je za prvi cilj nujno začeti delovati takoj, zdaj je še čas za oblikovanje prebojnega programa za naslednjih nekaj let in za kakšno nujno dopolnitev programskih dokumentov za koriščenje evropskih sredstev v obdobju 2014-2020. Tudi s proaktivnim mednarodnim delovanjem je potrebno zelo pohiteti.

Gradivo v podporo našemu delovanju je tudi predlog za Strategijo pametne specializacije, ki Integralno zeleno Slovenijo predstavlja kot družbeno inovacijo na nacionalni ravni, z usmeritvami in cilji za ukrepe. Ta predlog je izhodišče za nadaljnji razmislek (tudi o drugih dokumentih, ne samo o SPS), za razpravo in za poglobljeno strokovno delo, ki je predlagano na koncu sporočila za javnost. Za operacionalizacijo programa in strokovne podlage v njegovo podporo so med drugim nujne študije stroškov in koristi, študije izvedljivosti, projekcije in scenarijske analize.

Vsem nam želim veliko uspeha!

Darja Piciga

3. junij 2014 / 12. junij 2014

Vabilo na posvet INTEGRALNA EKONOMIJA: Družbene inovacije za trajnostno, na znanju temelječe podjetništvo z avtorjema integralne ekonomije, profesorjema Ronniejem Lessemom in Alexandrom Schiefferjem, ki bo: v ponedeljek, 16. junija 2014, od 15.30 do 18.30 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Jamnikarjeva 101 (NOVA LOKACIJA!).

Posvet bo osredotočen na tri slovenske primere integralnega zelenega gospodarstva: Domel, Solčavsko in Srce Slovenije.
PRIJAVA na integralnaslovenija@gmail.com

Prosimo, posredujte vabilo tudi naprej, vsem, ki jih ta tematika zanima.

 

25. marec 2014
INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA:

Pregled dogodkov od aprila 2013 do marca 2014 in načrti za 2014

Spomladanskemu oblikovanju Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo je v času od 21. do 24. maja sledil obisk prof. Ronnieja Lessema, soavtorja integralne ekonomije, s petimi posveti v Ljubljani, Mariboru in Naklem pri Kranju. Posvete je v sodelovanju z več partnerji organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Video predavanja z dveh posvetov (Ljubljana, Naklo) so skupaj z vsemi predstavitvami v dostopna na VideoLectures.Net.

Na majskih posvetih je prof. Lessem predstavil novo teorijo integralne ekonomije, prikazal svetovno uspešne primere integralnega gospodarstva in analiziral možnosti za implementacijo tega novega modela v Sloveniji. Na podlagi obiska v Sloveniji je v sodelovanju s soavtorjem integralne ekonomije prof. Alexandrom Schiefferjem nato pripravil poročilo – vizijo TOWARDS AN INTEGRAL GREEN SLOVENIAN ECONOMY : IGSE (predlog za Integralno zeleno slovensko gospodarstvo s prilogo), ki je objavljeno na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve. Več virov za preučevanje integralne ekonomije, vključno z video predstavitvami svetovno priznanih modelov integralne ekonomije, pa je mogoče najti na tej spletni strani (INTEGRAL ECONOMY AND INTEGRAL SOCIETY: USEFUL LINKS)

Koncept integralnega zelenega gospodarstva je bil nato delno vključen v osnutke programskih dokumentov Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 (na primer v osnutek Partnerskega sporazuma, ki je bil julija posredovan Evropski komisiji). Informacije o teh predlogih lahko na željo tudi posredujem (kontakt: darja.piciga@gmail.com). Žal so bili pri pripravi naslednjih verzij dokumentov ključni integralni poudarki izpuščeni.

Naslednji pomemben dogodek je bila prva mednarodna konferenca INTEGRAL GREEN ECONOMY
FOR A BETTER WORLD, ki je potekala v Mariboru (17.-18.9.) in Naklem pri Kranju (19.9.). Glavna organizatorja sta bila Biotehniški center Naklo in center Trans4m, ob pomoči številnih soorganizatorjev in podpornikov ter v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Informacije o konferenci: BC Naklo, z bogato zbirko predstavitev, članki v medijih in končnim poročilom.

V marcu letos so se zvrstili trije dogodki, ki prinašajo pregled za leto 2013 (referat na 9. IRDO konferenci v Mariboru) in predvsem razvoj v smeri integralnega razvojnega načrtovanja za lokalne skupnosti in regije, s predstavitvijo novih dobrih praks: - 14. marca je na sejmu Altermed v Celju potekala okrogla miza INTEGRALNA EKONOMIJA - Z ZELENIMI DELOVNIMI MESTI DO PRAVIČNE DRUŽBE , na kateri so bili z integralno shemo štirih svetov in moralnega jedra prvič predstavljeni dve občini (Solčavsko , Vojnik) in razvojni model Srca Slovenije , - 20. marca sem z referatom »Razvojno načrtovanje za zeleno in socialno gospodarstvo: s sodelovanjem in povezovanjem politik EU in Slovenije do lokalnih in regionalnih prebojev« sodelovala v Dobrovniku na VII. posvetu DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI. (predstavitev v pdf ; referat bo objavljen kasneje).

Načrti za leto 2014 med drugim vključujejo:
- snovanje knjige INTEGRAL GREEN SLOVENIA s profesorjema Lessemom in Schiefferjem, avtorjema integralne ekonomije,

- organizacijo 2. mednarodne konference INTEGRAL GREEN ECONOMY FOR A BETTER WORLD - predvidena je za 14. – 15. november 2014,

- pa še kakšen seminar, delavnico o integralnem razvojnem načrtovanju, tudi z avtorjema integralne ekonomije.

Prisrčno vabljeni k soustvarjanju Integralne zelene Slovenije! Dr. Darja Piciga

17. marec 2013, posodobljeno 2.aprila 2013
INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA
DRŽAVLJANSKA POBUDA ZA POLNOVREDNO ŽIVLJENJE
V MEDNARODNO UGLEDNI SKUPNOSTI SLOVENIJE

Spoštovani državljani in državljanke Republike Slovenije!
I.
Na vas se obračamo v prepričanju, da ima Slovenija realne možnosti že v tem desetletju postati ugledna eko-dežela, vzajemno povezana in vključujoča družba z uspešnim gospodarstvom ter visoko kakovostjo življenja, prostora in naravnega okolja. In ne samo to. Imamo tudi izjemno priložnost, da postanemo prvi, ki bomo na ravni države načrtno uresničili model integralnega, to je polnovrednega, sodelovalnega in povezovalnega gospodarstva. Vzpostavitev Slovenije kot svetovno priznanega zgleda integralne trajnostne družbe in gospodarstva bi predstavljala rešitev za sedanjo družbeno, gospodarsko in finančno, politično in moralno krizo v naši deželi in bi tudi drugim državam pomagala k bolj uspešnemu soočanju z globalnimi izzivi.

VEČ:
INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA - DRŽAVLJANSKA POBUDA

Podpisniki: dr. Darja Piciga, mag. Andrej Kranjc, dr. Oto Luthar, ddr. Barica Marentič Požarnik, ddr. Matjaž Mulej, Jan Peloza, dr. Aleš Smrekar, Rene Suša

In še več podpornikov …

2. december 2012

Družba in država, kot smo jo poznali, skupnost, v kateri smo se počutili varne, se sesuva pred našimi očmi. Na eni strani gospodarska kriza in izginjanje socialne države, na drugi moralni razkroj - velike izgube in napake, ki so nemalokrat posledica brezmejnega pohlepa, so »podružbljene«, vsi plačujemo zanje. Dobički in koristi pa so še naprej privatizirani. Ob tem se nadaljuje uničevanje naravnega okolja, Zemlja ne bo nikoli več taka, kot je bila za časa naše mladosti.
Vizija in pot za reševanje nakopičenih gospodarskih, družbenih in okoljskih problemov sta poznana že vsaj dve desetletji: vizija trajnostnega razvoja, s prehodom v zeleno gospodarstvo in nizkoogljično družbo.

To vizijo smo v nekdanji vladni službi za podnebne spremembe sooblikovali skupaj z več kot 250 slovenskimi strokovnjaki in jo zapisali v Osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do 2050 . Izhajali smo iz SWOT analize (analize prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in tveganj), izdelane na več kot 11 delavnicah z različnimi deležniki. Ob tem smo predstavili prepričljive rezultate strokovnih analiz in znanstvenih raziskav o prednostih pospešenega prehoda v nizkoogljično družbo – lahko tudi rečemo družbo zelenega, okolju prijaznega gospodarstva. Ob tem smo predstavili primere dobrih praks, ki so tako kot ugotovitve sodelavcev - praktikov in teoretikov - ter izsledki študij vodili do istega zaključka: Doseganje ambicioznih ciljev zniževanja izpustov toplogrednih plinov ni le možno in praktično izvedljivo, temveč prinaša tudi vrsto drugih koristi, med drugim prihranke in nova delovna mesta, zvišuje gospodarsko konkurenčnost in kakovost bivanja, varuje okolje in zdravje ljudi.
Osnutek nizkoogljične strategije je od vseh strateških dokumentov za podporo trajnostnemu razvoju, ki so v zadnjem času nastali v Sloveniji, tudi najbolj razčlenjen in operativen, vse do z Ministrstvom za finance usklajenega finančnega načrta za njegovo izvedbo. Marca letos smo še upali, da se bo priprava dolgoročne nizkoogljične strategije pospešeno nadaljevala, da jo bo vlada v nekaj mesecih sprejela in začela uresničevati - hkrati pa jo porabila tudi kot podlago za srednjeročno trajnostno Strategijo razvoja Slovenije 2014 – 2020. Taka usmeritev je utemeljena tudi z visokim sprejemanjem vrednot trajnostnega razvoja med prebivalci Slovenije. Upanje je bilo toliko večje, ker je bil nastajajoči strateški dokument s svojim holističnim pristopom posebej pohvaljen tako s strani OECD kot v okviru EU – v svetovnem merilu smo se uvrstili med prve države s takim celostnim pristopom za soočanje z vzroki in posledicami podnebnih sprememb, temelječem na načelih trajnostnega razvoja. Žal se upanje (do sedaj) ni uresničilo.


In ne samo to. Prvi na svetu smo začeli uporabljati izjemno perspektiven pristop integralne ekonomije, ki sintetizira spoznanja različnih družboslovnih in humanističnih ved, jih povezuje s tradicijo velikih svetovnih kultur in hkrati pokaže, kako izhajajoč iz moralnega in duhovnega jedra neke družbe (naroda, skupnosti, organizacije) le-to inoviramo in razvijemo nove pristope k reševanju gospodarskih in drugih problemov.

Julija letos sem v Švici na konferenci o zaupanju in integriteti v globalni ekonomiji (TIGE – Trust and Integrity in the Global Economy ) vodila tematski sklop o integralnem gospodarstvu in integralni družbi. To novo paradigmo ekonomskega in socialnega inoviranja smo obravnavali na podlagi praktičnih primerov, ki sem jih zbrala v sodelovanju z avtorjema dr. Ronniejem Lessemom in dr. Alexandrom Schiefferjem.

VEČ:

Integralna ekonomija in trajnostna, zelena Slovenija:
UPANJE za prihodnost in POMOČ pri izhodu iz krize

 

RECENT

31 January 2017

Citizens’ Initiative for an Integral Green Slovenia and Trans4m Center for Integral Development from Geneva, together with more than 20 organisations and institutions from Slovenia, would like to invite social innovators from various areas, including policy and decision makers, to join the all-day 3rd International Conference Integral Green Economy for a Better World (IGE 2017). The title of the conference that will take place in Ljubljana, Slovenia on Tuesday, 31 January 2017 is Integral Green Slovenia and Europe towards Sustainable Development Goals. Concept Paper and Preliminary Agenda can be downloaded here .

The conference follows the previous conferences on Integral Green Economy in 2013 and 2014 in Slovenia and the release of the new Gower and Routledge volume Integral Green Slovenia in June 2016. It will focus on presenting the contribution that an Integral Green Economy and Society approach, with Slovenia as a Pilot Country, could make to a New European Renaissance in the context of the Sustainable Development Agenda. The leading themes will be:

  1. Cultural and Natural Heritage for Integral Renewal of Slovenia and Europe, In and For Community
  2. Social Knowledge-Based Economy: Strengths and Opportunities in Slovenia and Europe; a Promising Path towards SDGs
  3. Education for Sustainable Development (ESD) and for an Integral Age (EIA)

Venue of the Conference: European Union House, Dunajska 20, Ljubljana, Slovenia.
http://integralna-zelena-slovenija.si/.
For registration send your name, affiliation and contact details to integralnaslovenija@gmail.com.
No conference fee. Registration deadline: January 27 or until all vacancies are filled.
Further information: http://integralna-zelena-slovenija.si/

Warmly welcome!
Dr. Darja Piciga
On behalf of the Organizing and Programming Committee

June 25, 2016

In the days when Slovenia celebrates its 25 years of independence, a very special gift – more than 100 copies of the book Integral Green Slovenia – has arrived to the country.
More information about the book on the website of the Trans4m Center for Integral Development.
You can purchase Integral Green Slovenia in printed or electronic version directly from the publisher Routledge (click this link) or from online bookstores.

December 7, 2015

In 2015, we established a new website Integral Green Slovenia – take a look!

We also co-created the book Integral Green Slovenia - ensure your own copy!

March 18, 2015

Integral Green Slovenia as a new, socially responsible model of sustainable development for Europe: How to convince decision-makers in Brussels?

SOCIAL INNOVATION PANEL at the 10th IRDO international conference SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2015 , Maribor, Slovenia, Europe

All the papers are available at: http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2015/referati.html

2nd International Conference on INTEGRAL GREEN ECONOMY: in Slovenia, 14th - 15th November 2014 !

1st International Conference on INTEGRAL GREEN ECONOMY: in Slovenia, 17th - 19th September 2013 !

Integral Economics by Prof. Ronnie Lessem and Prof. Alexander Schieffer represents a holistic model that builds on the many practical and, in our globalized world, successful sustainable economic models, in terms of connecting transdisciplinarity and transculturality, and encouraging participating and building inclusive communities. It has been developed by the Center for Integral Development Tran4m in Geneva.

In the period May 21 – 24, 2013, the Ministry of Agriculture and the Environment, together with several partners, organized five conferences in which Prof. Lessem unveiled the Integral Economics, showed successful examples of integral economy and examined the possibility of implementing this new model in Slovenia. Information on these conferences: Integralna zelena Slovenija (in Slovene), video on the conference in Maribor and video lectures with ppt presentations on VideoLectures.Net.

Based on his visit to Slovenia, Prof. Lessem prepared a report - a vision TOWARDS AN INTEGRAL GREEN SLOVENIAN ECONOMY: IGSE, which is published on the website of the Center Trans4m. This proposal has already been partially included in the programming documents for the 2014-2020 period (i.e., in the Draft Partnership Agreement). I can provide information on these process on request (Contact: darja.piciga@gmail.com). Additional sources for a study of Integral Economics can be found on this website (INTEGRAL ECONOMY AND INTEGRAL SOCIETY: USEFUL LINKS).

The next important event will be the 1st International Conference INTEGRAL GREEN ECONOMY FOR A BETTER WORLD which will take place in Slovenia, 17th - 19th September 2013, featuring Slovenia as an Emergent Model of an Integral Green Economy. Biotechnical Centre Naklo and Center for Integral Development Tran4m are the principal organisers, with assistance of several other organisations and in cooperation with the Ministry of Agriculture and the Environment and Ministry of Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia. Additional information and registration: BC Naklo website.

Cordially invited to participating at the Conference and in co-creating a model of Integral Green Slovenian Economy!

Dr. Darja Piciga, Chair of the Conference Organizing Committee

 

Dear reader!

Are you seeking to develop and apply a more integral, holistic approach to a sustainable economy and society, be in business sector or in local and national organisations and institutions?

Are you looking for successful economic models that are socially equitable, economically viable and environmentally friendly? Would you like to explore them and adapt to your local/national circumstances drawing on collected wisdom of world's great cultures (transcultural approach) and on the fusion of social sciences and humanities (transdisciplinarity)?

It seemed like an incredible coincidence when, almost two years ago, I came across the volume Integral Research and Innovation by alternative economists Dr. Ronnie Lessem and Dr. Alexander Schiffer. Shortly thereafter I began to cooperate with both of them, revealing that I found two exceptionally promising global thinkers who had formulated a new, integral paradigm of economic and broader social innovations - derived from critical analysis of the dominant neoliberal model (as well as the communist approach to the economy) and built upon analytical elaboration of several successfully functioning alternative economic models from around the globe (volume Integral Economics). They were able to integrate knowledge from different social sciences and humanities with the tradition of the world's great cultures, and to show the way to start from the moral and spiritual core of a society (nation, community organization) for its innovation, for developing new approaches to address the economic and other burning problems.

We can speak about a new approach to address global and local challenges which operates at different levels and supports the development in the sustainable direction. As such, I have applied it in formulating the SWOT and vision of the Slovenia's Strategy for the Transition to a Low-Carbon Society by 2050  (Draft) - which represents the first attempt to apply the Integral Approach on the level of a national developmental policy. I have shared my insights and experiences with several experts in national and international frameworks. As the leader of the Integral Economy and Integral Society Workstream at this year's Trust and Integrity in the Global Economy Conference (Initiatives of Change, Caux, Switzerland, 17 – 23 July 2012), I have elaborated, with the help of both authors and Workstream participants, different approaches to tap into the rich and complex treasury/body of the Integral Four Worlds and the Center Approach, ideas for its implementation in various contexts, and the list with links to texts and videos for its introductory exploration. I have prepared most of these inputs next to my professional work in the government administration.

In times of increasing interrelated contemporary crises and growing need for holistic solutions, I have decided to grant free access to the information and created materials I have collected. I hope this will be to the benefit of all who are interested in integral theoretical framework and its best practice examples:

Towards an Integral Economy and Integral Society: Introduction  (Dr. Darja Piciga)

INTEGRAL ECONOMY AND INTEGRAL SOCIETY: USEFUL LINKS (Compiled by Dr. Darja Piciga)

I wish you a lot of success!
Darja Piciga

 

15. april 2012
Kot po slučaju sem pred dobrim letom dni naletela na knjigo Integral Research and Innovation alternativnih ekonomistov dr. Ronnieja Lessema in dr. Alexandra Schifferja in kmalu nato začela sodelovati z njima. V njiju sem odkrila izjemno perspektivna globalna misleca, ki sta oblikovala novo, integralno paradigmo ekonomskega in širše družbenega inoviranja. Izhajala sta iz kritične obravnave dominantnega neoliberalnega modela (pa tudi komunističnega pristopa k gospodarstvu) in študija številnih manjših, vendar uspešno delujočih alternativnih modelov z vseh koncev sveta. Uspela sta povezati spoznanja različnih družboslovnih in humanističnih ved s tradicijo velikih svetovnih kultur ter pokazati pot, kako izhajajoč iz moralnega in duhovnega jedra neke družbe (naroda, skupnosti, organizacije) le-to inoviramo in razvijemo nove pristope k reševanju gospodarskih in drugih problemov.

Gre torej za nov način soočanja s svetovnimi izzivi, ki deluje na različnih ravneh in podpira razvoj v trajnostni smeri. K temu zaključku navaja tudi recenzija njune najnovejše knjige Integral Economics s strani okoljskega ekonomista Christiana Arnspergerja:

http://integralleadershipreview.com/6734-book-review-a-new-economics-of-cultural-cross-fertilization.

Ta integralna paradigma tudi meni pomaga osmisliti in povezati iskanja v različnih svetovih - znanstvenih disciplinah, strokovnih področjih, sferah delovanja, pa tudi kulturnih in duhovnih tradicijah. Več o teh iskanjih v razdelku PREDSTAVITEV.

V Sloveniji sem začela integralni pristop uporabljati pri pripravi strategije prehoda v nizkoogljično družbo (podnebne strategije), ki je bila že v osnovi (v skladu s konceptom vodje priprave strategije, g. Jerneja Stritiha, direktorja pred kratkim ukinjene Službe Vlade RS za podnebne spremembe) zamišljena tako, da je spodbujala sinergije in medsektorsko povezovanje, upoštevala kulturno in naravno dediščino, vključevala vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja, itn. V nadaljevanju takega pristopa vidim izjemno priložnost za Slovenijo in za vse, ki bi pri takem nacionalnem projektu sodelovali. Pa tudi priložnost za Evropo, za drugačno pot iz sedanjih kriz in za pozicioniranje na svetovni sceni. O vsem tem več v razdelku TRAJNOSTNI RAZVOJ IN INTEGRALNI PRISTOP. 

V prejšnjem mesecu je minilo 20 let od objave nekega drugega pomembnega konceptualnega razmisleka, pri katerega nastanku sem tudi sodelovala. Marca 1992 je izšla posebna številka revije Didakta z naslovom K novi koncepciji osnovne šole, ki jo je pripravila skupina neodvisnih strokovnjakov pod mojim vodstvom. Žal se politika v prejšnjih desetletjih ni odločila za ta model sodobne in kakovostne, na humanističnih temeljih zgrajene šole, ki je med cilje osnovne šole že takrat vključila vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj - na kar sem opozorila v kratkem eseju Kako naprej v osnovni šoli ? (Reporter, 2. 4. 2012). To temo obravnava razdelek VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE.

Članek v reviji Reporter in predstavitev bogate zakladnice prispevkov o vzgojno-izobraževalnih temah (več jih bo še sledilo) nima le namena ponuditi izhodišč za nadaljnji razvoj »šolskega polja«. Želela sem tudi spodbuditi k naslednjemu zaključku: Če smo nekateri že pred dvajsetimi leti znali postaviti cilje in oblikovati koncepte, ki so še danes zelo relevantni, je najbrž tudi v aktualnih predlogih za nizkoogljično strategijo in integralni pristop kakšno zrnce soli in bi bilo koristno, da nam kdo prisluhne.

 

April 15, 2012
It seemed an incredible coincidence, a year ago, when I came across the volume Integral Research and Innovation by alternative economists Dr. Ronnie Lessema and Dr. Alexander Schiffer. Shortly thereafter I began to cooperate with them, revealing that I have found exceptionally promising global thinkers who have formulated a new, integral paradigm of economic and broader social innovations - derived from critical analysis of the dominant neoliberal model (as well as the communist approach to the economy) and built upon analytical elaboration of several successfully functioning alternative economic models from around the globe. They were able to integrate knowledge from different social sciences and humanities with the tradition of the world's great cultures, and show the way to starting from the moral and spiritual core of a society (nation, community organization) for its innovation, for developing new approaches to addressing the economic and other problems.

We can speak about a new approach to address global challenges, which operates at different levels and supports the development in the sustainable direction. To this concludes that The Review of their latest book Integral Environmental Economics by economist Christian Arnspergerja leads to a similar conclusion: http://integralleadershipreview.com/6734-book-review-a-new-economics-of-cultural-cross-fertilization

This integral paradigm also helps me give meaning to my personal searches – in the scientific disciplines, professional fields, spheres of activity, as well as cultural and spiritual traditions - and to integrate them. More about these searches in the section ABOUT ME.

In Slovenia, I started to use the integrated approach in the process of preparing the strategy of transition to a low carbon society (climate strategy), which has from the very start been conceived so as to promote synergies and cross-sectoral integration, respect cultural and natural heritage, encompassing all three dimensions of sustainable development, etc. (pursuant the concept of Mr Jernej Stritih, director of the recently abolished Government Office for Climate Change and the coordinator of the strategy building process).

In the preceding month, 20 years have passed since the publication of another important conceptual consideration, in which emergence I also participated. In March 1992, special issue of the journal Didakta was published, entitled Towards a new conception of the elementary school, prepared by a panel of independent experts under my leadership. Unfortunately, politics in the past decades has not opted for this model of modern and high-quality school, built on the humanistic foundations, which has already listed the education for sustainable development among the educational objectives - as I pointed out in a short essay on How to continue in the elementary school? (Reporter, April 2, 2012). This topic is dealt with in the section on EDUCATION.

The article in the magazine Reporter, as well as presentation of educational publications (with more to follow) is not only intended to offer a platform for further development "of the school field." My modest wish is also to encourage the following conclusion: "If some twenty years ago, some of us have been able to set goals and design concepts that are very relevant even today, it is probably possible to find some “grain of salt” also in the current proposals for a low carbon strategy and an integral approach - and would be beneficial if it were listened to."