DR. DARJA PICIGA

Striving for a better future

POVEZAVE:

Izobraževanje za Slovenijo kot ekodeželo, Finance, 15.2.09
http://www.finance.si/238004/Izobra%C5%BEevanje-za-Slovenijo-kot-ekode%C5%BEelo

Osnutek Strategije komuniciranja in izobraževanja o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju do leta 2050, Služba Vlade RS za podnebne spremembe, februar 2012 
http://www.svps.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/43/129/

Strokovni posvet  Izobraževanje in komuniciranje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju, SVPS v sodelovanju s Karitas in MIZKŠ, 30. 3. 2012 http://www.karitas.si/podnebne/