DR. DARJA PICIGA

Striving for a better future

CURRICULUM VITAE - BIOGRAFIJA

DR. DARJA PICIGA

 

1.   PRIIMEK:        PICIGA
2.   IME:                  Darja
3.   E-naslov: darja.piciga@hotmail.com , darja.piciga@gmail.com
4.   Letnica rojstva:   1958
5.   Nacionalnost:    Slovenska
6.   Državljanstvo:  Slovensko
7.   Formalna šolska izobrazba: 

8. ZAPOSLITVE (REDNE, DOPOLNILNE TER DALJŠE HONORARNO DELO):  

Uradniški naziv: Sekretarka

Vodja Sektorja za strukturne sklade na področju raziskovalne dejavnosti (SSSPD), Direktorat za znanost, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, febr. 2009 – febr. 2010.

Sekretarka v Sektorju za podnebne politike Službe Vlade RS za podnebne spremembe, mar. 2010 – mar. 2012.

Sekretarka v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, v Direktoratu za okolje, v Sektorju za okolje in podnebne spremembe, v Oddelku za podnebne spremembe, apr. 2012 -  

9. ODGOVORNE FUNKCIJE, VODENJE IN ČLANSTVO V STROKOVNIH TELESIH, DELOVNIH SKUPINAH, KOMISIJAH ITD. (IZBOR):  

Članica vladne Strokovne delovne skupine za ustanovitev Univerze na Primorskem, 2000.  

- Knowledge Economy Forum for EU Accession Countries, World Bank, Paris, February 2002.

- Knowledge Economy Forum II, World Bank and Finland, Helsinki, March 2003.  

- ¨Strategic possibilities for the development of Science/Technology oriented and University based, Spin-off Incubators in Slovenia¨ ŠKOFIČ 23-Phare-SL-PAO/CFCU/ECOND (2002),

- ¨Strategic possibilities for the development of Technological Centres in Slovenia¨ ŠKOFIČ 25-Phare-SL-PAO/CFCU/ECOND (2002).

10. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA, PUBLICISTIČNA, POLJUDNO-ZNANSTVENA IN STROKOVNA, CIVILNO-DRUŽBENA JAVNOST, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POLITIK:  

I.

Kot je razvidno iz bibliografije, sem se uvrstila med vodilne slovenske raziskovalce na področjih kognitivnega razvoja (vključno z razvojem znanstvenega mišljenja), učenja in poučevanja, pouka naravoslovja in matematike, informacijske pismenosti, osnovne in srednje šole, visokega šolstva, primerjalnih in evalvacijski študij. Raziskovalno in strokovno sem delovala tudi na področjih politike in dejavnosti raziskav in razvoja oz. znanosti in tehnologije.

II.

Od aprila 2001 do decembra 2005 so se moje zadolžitve nanašale predvsem na:
A. pripravo strokovnih podlag (koordinacija priprave sodelujočih strokovnjakov in institucij, priprava gradiv, naročanje ter spremljanje izvajanja ekspertiz in CRP projektov, itd.) in za neposredno sodelovanje pri:

V izvajanje vseh navedenih sklopov nalog sem bila vključena neposredno ter kot vodja, in sicer v:

III.

 

11. BIBLIOGRAFIJA

Do leta 2005 ažurirana v COBISS-u.